برچسب اصالات کالا 

بازدهی بالا و سلامت دستگاه شما منوط به استفاده از قطعات اصلی و مورد تایید نماینده رسمی هیوندای می باشد،

قطعات اصلی وارد شده توسط شرکت آسان راه البرز، دارای برچسب اصالات کالا می باشند که نشانگر اصلی بودن قطعه می باشد.

اینفوگرافی زیر برچسب های روی قطعات اصلی هیوندای را نشان می دهد که نماینگر اصلی بودن قطعه می باشد.