پیاده شدن بیل مکانیکی 220 هیوندای از تریلی بدون رمپ

پیاده شدن بیل مکانیکی 220LC-9sh هیوندای از تریلی بدون رمپ.
شرکت آسان راه البرز نماینده رسمی فروش بیل مکانیکی هیوندای، لودر، مینی لودر، مینی بیل مکانیکی و لیفتراک هیوندای