انبار مرکزی هیوندای امارات بزرگترین انبار مرکزی قطعه یدکیدر خاورمیانه

این انبار به منظور تامین قطعات یدکی نمایندگی های خود در خاورمیانه از جمله شرکت آسان راه البرز، تاسیس شده است.