تور بازدید پرسنل و مشتریان شرکت آسان راه البرز از کارخانه اوردایم کره جنوبی 2018